OŚWIADCZENIE

Zespół Bayer Full oświadcza, że rozpowszechniane na nośnikach fizycznych (płyty analogowe, kasety magnetofonowe, płyty CD, płyty DVD) nagranie dźwiękowe i video wykonania piosenki pod tytułem: Tawerna "Pod Pijaną Zgrają" opatrzone jest nieprawdziwą informacją, że autorem jej muzyki i tekstu jest B. Marcinkiewicz; w rzeczywistości autorem muzyki i tekstu jest Grzegorz Bukała. Zespół Bayer Full przeprasza Pana Grzegorza Bukałę za naruszenie Jego praw autorskich do przedmiotowej piosenki.

Zespół Bayer Full informuje, że w dniu 30 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok oddalający apelację Sławomira Świerzyńskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku. Sławomir Świerzyński zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Regulamin strony bayerfull.pl

  1. Strona www.bayerfull.pl stanowi własność zespołu Bayer Full.
  2. O treści i formie strony decyduje jej właściciel.
  3. Każda osoba łącząca się ze stroną bayerfull.pl oraz każdą jego integralną częścią ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.
  4. Zespół Bayer Full nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w komentarzach. W sytuacji, gdy komentarz zawierał będzie słowa powszechnie uznane za obelżywe lub też treści powszechnie uznawane za naruszające obyczajność, komentarz zostanie usunięty przez administratora. Osoby, które poczują się dotknięte treścią komentarza, mogą zwrócić się do administratora z wnioskiem o ich usunięcie. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości komentarz może zostać zawieszony.
  5. Administrator może usunąć każdy komentarz, który może naruszać dobra osobiste innych osób.
  6. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do treści zawartych na stronie należy zgłaszać na adres biuro@bayerfull.pl wraz z powiadomieniem administratora na adres forum@bayerfull.pl