Regulamin strony bayerfull.pl

  1. Strona www.bayerfull.pl stanowi własność zespołu Bayer Full.
  2. O treści i formie strony decyduje jej właściciel.
  3. Każda osoba łącząca się ze stroną bayerfull.pl oraz każdą jego integralną częścią ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.
  4. Zespół Bayer Full nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w komentarzach. W sytuacji, gdy komentarz zawierał będzie słowa powszechnie uznane za obelżywe lub też treści powszechnie uznawane za naruszające obyczajność, komentarz zostanie usunięty przez administratora. Osoby, które poczują się dotknięte treścią komentarza, mogą zwrócić się do administratora z wnioskiem o ich usunięcie. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości komentarz może zostać zawieszony.
  5. Administrator może usunąć każdy komentarz, który może naruszać dobra osobiste innych osób.
  6. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do treści zawartych na stronie należy zgłaszać na adres biuro@bayerfull.pl wraz z powiadomieniem administratora na adres forum@bayerfull.pl